Almindelige betingelser

Tilbud
Tilbud beregnes ud fra de oplysninger, som Grafisk Plus har kendskab til under udarbejdelsen af tilbuddet. Såfremt der kommer nye oplysninger til, kan dette give en merpris på opgaven. Alle priser er ekskl. moms. Ændringer udover de aftalte korrekturgange faktureres efter tidforbrug.

Materiale
Al materiale, fx tekst, fotos eller illustrationsmateriale, som skal bruges til opgaven, modtages digitalt og færdigbehandlet. Skal materialet efterbehandles i form af fx fritlægning vil tidsforbruget til dette blive faktureret.

Rettigheder
Alt grundmateriale samt arbejdsfiler, fx InDesign-filer og udarbejdede illustrationer ejes af Grafisk Plus, medmindre materialet er leveret af kunden.

Betalingsbetingelser
14 dage netto. Faktura sendes pr. mail. Ved for sen indbetaling påregnes rykkergebyr og rente i henhold til gældende lovgivning.
Grafisk Plus v. Helene Røberg | Skansebakken 1, 8400 Ebeltoft  | Tlf.: 21 75 70 30